• GDdC17

Mae Gŵyl Ddawns Caerdydd eleni yn rhedeg rhwng 8 a 19 Tachwedd 2017. 

Dros y deuddeng niwrnod hynny, gallwch ddarganfod gwaith cyfoethog a ffantastig, gydag artistiaid a chwmnïau o Gymru, y DU ac amrywiaeth o wledydd tramor. Rydym yn edrych ymlaen at eu croesawu i gyd i’n dinas fendigedig.


Cynhelir perfformiadau yn Chapter, Tŷ Dawns a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Cliciwch yma i gael gwybod am y digwyddiadau sydd eisoes ar werth. 

Bydd manylion y rhaglen lawn ar gael ym mis Medi 2017. Ymunwch â’n rhestr bostio a byddwch ymysg y cyntaf i glywed.


Diolch...

Ein diolch diffuant i Gyngor Celfyddydau Cymru. Heb ei fuddsoddiad, ni fyddai GDdC17 yn digwydd.

Rydym yn arbennig o falch ein bod hefyd wedi sicrhau cefnogaeth gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru a’r Cyngor Prydeinig am Interruption. Yn rhan o Flwyddyn Diwylliant y DU/India 2017, bydd Interruption yn gweld artistiaid o Basement 21 yn Chennai yn gweithio law yn llaw ag artistiaid o Gymru. Penllanw’r prosiect fydd diwrnod perfformio yng nghanol dinas Caerdydd ddydd Gwener 17 Tachwedd.