Cysylltu


Cofiwch gysylltu os oes unrhyw beth yr hoffech siarad â ni amdano.


Sefydlwyr yr ŵyl

Chris Ricketts, cyfarwyddwr artistig
chris@dance.wales

Ceri Jones
ceri@dance.wales

Gallwch gysylltu â Chris a Ceri ar 029 2002 6521.


Elin Rees
, y wasg a’r cyfryngau
elin@elinrees.com

Ellis J Wright, cyfryngau cymdeithasol
Gallwch anfon neges at Ellis ar Drydar
@dancecardiff


Am unrhyw ymholiadau cyffredinol e-bostiwch chris@dance.wales hefyd.