Pobl


Chris Ricketts, cyfarwyddwr artistig a chyfarwyddwr cwmni

Chris a sefydlodd Ŵyl Ddawns Caerdydd, gan arwain ei datblygiad ar y cychwyn a churadu’r ŵyl gyntaf ym mis Tachwedd 2015.

Ochr yn ochr â’i waith â Gŵyl Ddawns Caerdydd, mae’n bartner yn Fieldwork. Mae prosiectau gyda Fieldwork wedi cynnwys gweithredu fel cynhyrchydd cyswllt i Jo Fong, Simon Whitehead a Joanna Young, yr Ymgyrch Celfyddydau i’r Teulu yng Nghymru ac adroddiad ymchwil ynghylch bywydau gweithio gweithwyr creadigol proffesiynol i Gyngor Celfyddydau Cymru. Chris oedd cyfarwyddwr Sherman Cymru yng Nghaerdydd rhwng 2007 a 2013, gan arwain y cwmni, bod yn gynhyrchydd gweithredol ar gyfer ei waith a llywio ailddatblygiad cyfalaf Theatr Sherman. Ef oedd cyfarwyddwr Celfyddydau Rhyngwladol Cymru rhwng 2002 a 2007. Roedd swyddi blaenorol yn cynnwys rolau gyda Clwyd Theatr Cymru, Theatr Everyman Lerpwl, Theatr Brycheiniog, Cyngor Celfyddydau Cymru, Theatr Powys a Phrosiect Dawns Powys.

Ceri Jones, rheolwr prosiect a chyfarwyddwr cwmni

Bu Ceri yn cefnogi datblygiad cynnar Gŵyl Ddawns Caerdydd ac yn rheolwr prosiect yr ŵyl gyntaf ym mis Tachwedd 2015.

Mae Ceri yn bartner yn Fieldwork, a thrwyddo mae wedi arwain a gweithio ar amrywiaeth o brosiectau ar draws gwahanol ddisgyblaethau. Mae hyn wedi cynnwys curadu’r gyfres o arddangosfeydd, Iaith Clai: rhan un i Oriel Mission, curadu’r arddangosfa ddylunio Llinellau’r De, Goleuadau’r Gogledd i Ganolfan Grefft Rhuthun a rheoli prosiect arddangosfa deithiol Rhuthun, Cipio Eiliadau Rhian Haf. Mae Ceri yn arwain prosiect gydag artistiaid o India a Chymru o’r enw Edafedd Democratiaeth ac mae wedi dechrau cydweithio ag Oriel y Genhadaeth ar Iaith Clai: rhan dau.

Bu Ceri yn rhedeg ei busnes cerameg ei hun am saith mlynedd cyn ymuno â Chyngor Celfyddydau Cymru yn 2000 a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru yn 2002. Hi oedd y Rheolwr Prosiect ar gyfer menter Smithsonian Cymru 2009 Llywodraeth Cymru yn Washington DC. Mae Ceri wedi ysgrifennu a golygu i lawer o gyhoeddiadau mewn cysylltiad â phrosiectau celfyddydau gweledol a chymhwysol dros y blynyddoedd.

Elin Rees, y wasg a’r cyfryngau

Mae Elin yn rhedeg Elin Rees PR, asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus, gyfathrebu a marchnata digidol. Mae’n gweithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau celfyddydol a diwylliannol ar draws Cymru. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae hyn wedi cynnwys Canolfan Mileniwm Cymru, Gwnaed â Llaw a Gŵyl y Dyn Gwyrdd.

Ellis J Wright, cyfryngau cymdeithasol

Graddiodd Ellis o gwrs Gradd Ddawns Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn 2015. Ef yw’r Cydlynydd Prosiect gyda Hijinx gan weithio ar ei Ŵyl Undod ac yn parhau i weithio fel rhan o dîm gwerthu Canolfan Mileniwm Cymru. Bydd Ellis yn cefnogi ein presenoldeb ar-lein gan ganolbwyntio ar weithgarwch yn y cyfryngau cymdeithasol.


Cyfarwyddwyr y Cwmni

Manon Edwards Ahir

Cyfarwyddwr sefydlu Mela yw Manon a darlithydd yn yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn gynt yn uwch-newyddiadurwraig gyda’r BBC ac yn gynhyrchydd cyfresi teledu, bu Manon yn arbenigo mewn materion tramor, gwleidyddiaeth ac ymdriniaeth ag etholiadau. Yn 2012 cydsefydlodd yr asiantaeth gyfathrebu ddwyieithog Mela yng Nghaerdydd, er mwyn cynghori a chefnogi sefydliadau preifat a chyhoeddus. Bydd Manon yn darlledu’n rheolaidd fel pyndit gwleidyddol ac mae’n Ymarferwraig Achrededig gyda’r Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus. Mae’n addysgu newyddiaduraeth a chyfathrebu i fyfyrwyr yn JOMEC wrth barhau i weithio gydag amrywiaeth eang o gleientiaid ar draws pob sector ym Mela.

Rachel Evans

Yn uwch-weithredwr ym myd y teledu sy’n arbenigo ar gynnwys ffeithiol ac i blant, ar hyn o bryd Rachel yw’r Cynhyrchydd Cyfresi i’r cwmni annibynnol, Folk Films, sydd â’i gartref yng Nghaerdydd. Ymhlith ei rolau blaenorol bu’n Ddirprwy Gyfarwyddwr Cynnwys a Darlledu i S4C, yn Gyfarwyddwr Gweithredol yn Boom Cymru ac yn Gynhyrchydd i Newsround CBBC. Mae Rachel yn arwain timau creadigol dwyieithog ac mae ganddi brofiad golygyddol helaeth.

Matthew Gough

Matthew is Senior Lecturer for the Dance BA at the University of South Wales. He is a director or trustee of Coreo Cymru, Gwyn Emberton Dance and National Dance Company Wales.

Yr Athro Heike Roms

Heike yw’r Athro Theatr a Pherfformio ym Mhrifysgol Caer-wysg. Cyn symud i Ddyfnaint yn 2017, hi oedd yr Athro Astudiaethau Perfformio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn y gorffennol, bu Heike yn gweithio fel dramodydd, rheolwr cynhyrchu a phennaeth cyhoeddusrwydd i sefydliadau sy’n cynnwys Kampnagelfabrik Hambwrg, Gŵyl Internationales Sommertheater Hambwrg a’r Ruhrfestspiele Recklinghausen. Helpodd i sefydlu PSi Performance Studies international, cymdeithas aelodaeth fyd-eang i ysgolheigion ac artistiaid y mae bellach yn aelod o’i bwrdd. Mae Heike wedi ysgrifennu a chyhoeddi’n helaeth yn ei maes ymchwil, sef hanes celf berfformio, gan gydweithio â, ac yn cyflwyno yn, llawer o sefydliadau cenedlaethol gan gynnwys Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.