Pobl


Chris Ricketts, cyfarwyddwr a cyd-sylfaenydd

Chris a sefydlodd Ŵyl Ddawns Caerdydd, gan arwain ei datblygiad ar y cychwyn a churadu’r ŵyl gyntaf ym mis Tachwedd 2015.

Ynghyd a’i waith gyda Gŵyl Ddawns Caerdydd, mae’n bartner yn Fieldwork ac yn Gynhyrchydd Cynorthwyol i Gwmni Dawns Candodo. Mae ar hyn o bryd o dan gytuneb fel Cyfarwyddwr Strategaeth Surf The Wave, yn arwain datblygiad strategaeth i arddangos dawns y DU. Chris oedd cyfarwyddwr Sherman Cymru yng Nghaerdydd rhwng 2007 a 2013, gan arwain y cwmni, bod yn gynhyrchydd gweithredol ar gyfer ei waith a llywio ailddatblygiad cyfalaf Theatr Sherman. Ef oedd cyfarwyddwr Celfyddydau Rhyngwladol Cymru rhwng 2002 a 2007. Roedd swyddi blaenorol yn cynnwys rolau gyda Clwyd Theatr Cymru, Theatr Everyman Lerpwl, Theatr Brycheiniog, Cyngor Celfyddydau Cymru, Theatr Powys a Phrosiect Dawns Powys.


Ceri Jones
, cyd-sylfaenydd a chyfarwyddwr cwmni

Bu Ceri yn cefnogi datblygiad cynnar Gŵyl Ddawns Caerdydd ac yn rheolwr prosiect yr ŵyl gyntaf ym mis Tachwedd 2015.

Mae Ceri yn bartner yn Fieldwork, a thrwyddo mae wedi arwain a gweithio ar amrywiaeth o brosiectau ar draws gwahanol ddisgyblaethau. Mae hyn wedi cynnwys curadu’r gyfres o arddangosfeydd, Iaith Clai: rhan un i Oriel Mission, curadu’r arddangosfa ddylunio Llinellau’r De, Goleuadau’r Gogledd i Ganolfan Grefft Rhuthun a rheoli prosiect arddangosfa deithiol Rhuthun, Cipio Eiliadau Rhian Haf. Mae Ceri yn arwain prosiect gydag artistiaid o India a Chymru o’r enw Edafedd ac mae wedi dechrau cydweithio ag Oriel y Genhadaeth ar Iaith Clai: rhan dau. u Ceri yn rhedeg ei busnes cerameg ei hun am saith mlynedd cyn ymuno â Chyngor Celfyddydau Cymru yn 2000 a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru yn 2002. Hi oedd y Rheolwr Prosiect ar gyfer menter Smithsonian Cymru 2009 Llywodraeth Cymru yn Washington DC. Mae Ceri wedi ysgrifennu a golygu i lawer o gyhoeddiadau mewn cysylltiad â phrosiectau celfyddydau gweledol a chymhwysol dros y blynyddoedd.

Natalie Corne, chyfarwyddwr cwmni

Bywgraffiad yn dod yn fuan.


Rachel Evans
, chyfarwyddwr cwmni

Yn gynhyrchydd cynnwys teledu ffeithiol sy’n arbenigo mewn rhaglenni dogfen, mae gan Rachel brofiad helaeth o weithio’n llawrydd i gwmniau cyfryngau annibynnol yng Nghaerdydd a Bryste. Bu’n Ddirprwy Gyfarwyddwr Cynnwys a Darlledu ar gyfer S4C ac yn Uwch Gynhyrchydd yn Boom Cymru, ITV Cymru a’r BBC yn Llundain. Mae Rachel yn arwain timau creadigol dwyieithog ac yn meddu ar brofiad golygyddol a dealltwriaeth o arferion cynulleidfa.

Matthew Gough, chyfarwyddwr cwmni

Uwch-ddarlithydd ar gyfer y BA Dawns ym Mhrifysgol De Cymru yw Matthew. Mae’n gyfarwyddwr neu’n ymddiriedolwr gyda Coreo Cymru, Dawns Gwyn Emberton a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.


Elin Rees
, chyfarwyddwr cwmni

Bywgraffiad yn dod yn fuan.


Yr Athro H
eike Roms, chyfarwyddwr cwmni

Heike yw’r Athro Theatr a Pherfformio ym Mhrifysgol Caer-wysg. Cyn symud i Ddyfnaint yn 2017, hi oedd yr Athro Astudiaethau Perfformio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn y gorffennol, bu Heike yn gweithio fel dramodydd, rheolwr cynhyrchu a phennaeth cyhoeddusrwydd i sefydliadau sy’n cynnwys Kampnagelfabrik Hambwrg, Gŵyl Internationales Sommertheater Hambwrg a’r Ruhrfestspiele Recklinghausen. Helpodd i sefydlu PSi Performance Studies international, cymdeithas aelodaeth fyd-eang i ysgolheigion ac artistiaid y mae bellach yn aelod o’i bwrdd. Mae Heike wedi ysgrifennu a chyhoeddi’n helaeth yn ei maes ymchwil, sef hanes celf berfformio, gan gydweithio â, ac yn cyflwyno yn, llawer o sefydliadau cenedlaethol gan gynnwys Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.


Diolch hefyd i Manon Edwards Ahir, Lara Ward ac Ellis J Wright am yr holl y maent wedi’i gyfrannu i’n dwy ŵyl gyntaf ac i gael GDdC19 ar gerdded.