• Cefnogwch Ni

Dewch yn gyfaill i’r ŵyl a byddwch yn cefnogi beth rydym yn ei wneud yn uniongyrchol.  


Mae’r incwm a godir yn mynd yn syth at ddigwyddiadau GDdC17 a’r cynulleidfaoedd y gallwn eu cyrraedd. Yn y dyfodol fe’i defnyddir i gefnogi gwaith newydd a syniadau newydd. Dyma fuddsoddiad yn yr artistiaid a’r ymarferwyr sy’n creu’r gwaith bendigedig rydyn ni yma i’w fwynhau.

Mae dwy haen aelodaeth gynnon ni: Aelodaeth Cyfaill sy’n dechrau am £25 ac Aelodaeth Stiwdio sy’n dechrau am £100.


Mae Cyfeillion yn derbyn:  
     

Gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig
Cyfleoedd i gwrdd ag artistiaid ac ymarferwyr yr ŵyl
Ein diolch diffuant a sôn arbennig amdanoch ar binfwrdd yr ŵyl

Mae aelodaeth flynyddol i un person yn costio £25 gyda chyfradd ar y cyd o £40 i ddau o bobl sy’n byw yn yr un cyfeiriad.

Cliciwch yma i ymaelodi neu ffoniwch ni ar 029 2002 6521.    


Fel aelod Stiwdio, byddwch yn buddsoddi ychydig mwy ond byddwch yn gwybod eich bod yn gwneud gwahaniaeth go iawn i’r hyn y gall yr ŵyl ei gyflawni. Ar ben y manteision byddwch yn eu cael fel Cyfaill, fe’ch gwahoddir i ddigwyddiadau agor a chloi’r ŵyl. Mae aelodaeth stiwdio’n dechrau am £100 a gall y manteision gael eu graddio yn ôl y swm yr hoffech chi, neu’ch sefydliad, ei gyfrannu.

I gael gwybod mwy, cysylltwch â Chris Ricketts, cyfarwyddwr artistig yr ŵyl, ar chris@dance.wales neu ar 029 2002 6521.


Rhoddion dienw... Os hoffech wneud rhodd yn ddienw, ffoniwch ni ar 029 2002 6521 a rhown ni wybod i chi sut gallwch wneud taliad i’r ŵyl.