• Alicia Clarke
  • GDdC15 Ein partneriaid a chyllidwyr

Fyddai Gŵyl Ddawns Caerdydd byth wedi digwydd heb ddiddordeb ac ymrwymiad llawer o bobl mewn llawer o sefydliadau.

Mae Chapter, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru wedi cefnogi’r ŵyl o’i dyddiau cynnar. Mawr yw ein dyled i’w hanogaeth.

Ni fyddai’r ŵyl yn digwydd heb fuddsoddiad arweiniol Cyngor Celfyddydau Cymru ac ni chynhelir ein preswyliad yng Ngorllewin Caerdydd heb gefnogaeth Cyngor Dinas Caerdydd.

Mae ein partneriaid rhaglen yn cynnwys:

ACE - Action in Caerau & Ely
Ballet Cymru
Canolfan Mileniwm Cymru
Chapter
Coreo Cymru
Creu Cymru
Cwmni Dawns Genedlaethol Cymru
Earthfall
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Rubicon Dance.

Diolch i chi i gyd. Mae eich cefnogaeth, anogaeth a’ch buddsoddiad wedi gwneud yr ŵyl gyntaf hon yn bosibl.