• Datblygu artistiaid

Beth sy'n digwydd pryd?

 

Bwydwch eich corff.

Mewn partneriaeth â Groundwork Pro, pleser mawr i ni yw cynnal cyfres o ddigwyddiadau hyfforddi a gweithdai o dan arweiniad artistiaid ac ymarferwyr sy’n ymweld â Chaerdydd yn ystod yr ŵyl. 


Cliciwch yma am restr o ddydd i ddydd o’r digwyddiadau neu ar un o’r paneli isod i fynd â chi at y digwyddiad hwnnw. Does dim angen archebu tocynnau ymlaen llaw ar gyfer digwyddiadau sydd wedi’u nodi â seren.

Dydd Mawrth 7 Tachwedd

Dosbarth Bore *
Dan arweiniad Preethi Athreya, Basement 21 (India)
9.30yb i 11yb
Rubicon Dance

Dydd Llun 8 Tachwedd

Dosbarth Bore *
Dan arweiniad Padmini Chettur, Basement 21 (India)
9.30yb i 11yb
Rubicon Dance

Dydd Iau 9 Tachwedd

Dosbarth Bore *
Dan arweiniad Sarah Cerneaux, Cwmni Liz Roche (Iwerddon)
9.30yb i 11yb
Tŷ Dawns

Brave Play 
Gweithdy o dan arweiniad Jade Adamson a Vince Virr o Fale Barrowland (DU)
11.30yb i 1.30yb
Tŷ Dawns

Dydd Gwener 10 Tachwedd

Groundspace *
9.30yb i 1.30yp
Chapter

Dydd Sadwrn 11 Tachwedd

Into the Dark 
Gweithdy dan arweiniad Benjamin Kahn o Compagnie Philippe Saire
11yb to 1yp
Tŷ Dawns

Dydd Laun 13 Tachwedd

Dropping Stitches
Gweithdy dan arweiniad Karl Jay-Lewin (DU)
10yb tan hanner dydd
Chapter

Dydd Mawrth 14 Tachwedd

Dosbarth Bore *
Dan arweiniad Rachel Harris, maribé - sors de ce corps/Montréal Danse (Québec/Canada)
9.30yb i 11yb
Rubicon Dance

Dydd Laun 15 Tachwedd

Dosbarth Bore *
Dan arweiniad Siriol Joyner (Cymru)
9.30yb i 11yb
Rubicon Dance

Dydd Iau 16 Tachwedd

Dosbarth Bore *
Dan arweiniad Lara Ward (Cymru)
9.30yb i 11yb
Tŷ Dawns

Dydd Gwener 17 Tachwedd

Groundspace*
9.30yb i 1.30yp 
Chapter

Dydd Sadwrn 18 Tachwedd

Reboot: Moving Music
Suzy Willson a Paul Clark, Clod Ensemble (DU)
10yb i 5yp 
Canolfan Mileniwm Cymru

Dydd Sul 19 Tachwedd

Llunio Symudiadau
Dan arweiniad Dan Whiteston ar gyfer Clod Ensemble (DU)
1yp i 3yp
Canolfan Mileniwm Cymru