• Good News from the Future

‘Rydym yn hapus yn ein croen ein hunain – mae ein haeddfedrwydd yn dod â llond gwlad o bleserau newydd.’

Mae Good News from the Future yn dod ynghyd ymarferwyr theatr gorfforol arloesol, criw o bobl sydd heb berfformio ers amser maith a rhai pobl sydd newydd ddechrau. Mae’n nodi ac yn dathlu doethineb cyrff hŷn a beiddgarwch pennau sydd wedi teithio drwy amser.

Eu perfformiad cyntaf fydd y digwyddiad hwn ers iddynt ddechrau cydweithio ynghynt yn y flwyddyn.