• Alicia Clarke
  • Alicia Clarke
  • Alicia Clarke
  • Idiot-Syncrasy

Igor a Moreno

Cyflwynwyd gan The Place

Mae Igor a Moreno’n canu, dawnsio ac yn neidio eu ffordd drwy’r darn annwyl, doniol ac ysbrydoledig yma.

Eisiau newid y byd gyda pherfformiad roedden ni ar y dechrau. Roedden ni’n teimlo fel ffyliaid. Yna fe wnaethon ni lot o ddawnsio. Buon ni’n neidio. Buon ni’n galw ar draddodiadau gwerin Sardinia a Gwlad y Basg. Mi ganon ni. Buon ni’n neidio ychydig yn fwy. Mi wnaethon ni ymrwymo. ’Nawr rydyn ni’n addo sticio gyda’n gilydd. Rydyn ni’n addo dyfalbarhau. Rydyn ni addo gwneud ein gorau.

@igorandmoreno / #idiotsyncrasy

Mi welais i’r darn hwn yn ystod penwythnos hir o ddawns. Roedd yn disgleirio fel seren ac mi wyddwn i fod yn rhaid i ni ei gynnwys yn yr ŵyl. Yn ddigon ffodus, roedd y dyddiadau’n iawn a dyma nhw.
Chris Ricketts, rhaglennydd Gŵyl Ddawns Caerdydd
'Gadewch iddynt ddod i mewn a byddwch yn teimlo’r cariad. Peth bendigedig yw e.’
The Public Reviews
'Ddim i’w chilli!' *****
Everything Theatre

Coreograffwyd ac yn cael ei pherfformio gan Igor Urzelai a Moreno Solinas
Set a gwisgoedd: Kasper Hansen
Goleuo: Seth Rook
Sain: Alberto Ruiz Soler

Comisiynwyd gan Tanz im AugustAerowaves a Gŵyl Ddawns Montpelier.

Mae Igor a Moreno yn artistiaid Aerowaves 2015.