• -ish

Aby Watson

Mae -ish yn goreograffi unigol o symud, testun ac archwilio gwrthrychau’r diriogaeth aneglur lle mae dyspracsia – anhwylder cydgysylltu anweledig – yn bodoli rhwng y ddeuoliaeth syml abl / anabl. 

Mae’r gwaith newydd grymus, chwareus a gonest yma wedi’i goreograffu a’i ddawnsio gan artist dyspracsig, dyslecsig, ochr yn ochr â chasgliad o wrthrychau: nifer o falŵns heliwm a hopiwr gofod. 

Trwy gyfres o bortreadau byw wedi'u perfformio, mae’r gwaith yma’n archwilio ac yn ymgorffori’r gofod rhwng amrywiaeth o ddeuoliaethau deuol. Trwy gyfrwg dawns egnïol, cerddoriaeth jazz gyffrous a gwrthrychau anystywallt, mae -ish yn dod yn berfformiad dyspracsig o ymdrech go iawn (ac anhrefn byrhoedlog) sy’n ffurfio archwiliad anymddiheurol o fod yn y gofod rhwng dau fyd sy’n blodeuo ac yn ffynnu ar gamweithrediad.


abywatson.co.uk


Coreograffi a pherfformiad: Aby Watson
Cynhyrchu: Daisy Douglas, Caitlin Fairlie
Dramodydd: Luke Pell
Cynllunio goleuo: Eleni Thomadoi
Mentoriaeth: Frauke Requardt
Llygaid o’r tu allan: Thom Scullion, Laura Bradshaw, Peter Lannon


Cynhyrchiad yw -ish gan Aby Watson a gomisiynwyd a’i gefnogi gan Unlimited, sy’n dathlu gwaith artistiaid anabl, gyda chyllid gan Spirit of 2012

Datblygwyd -ishgyda Bwrsari Artistiaid Dawns gan Brosiectau Janice Parker a Chymdeithas Saltire a chyda chefnogaeth bellach gan //BUZZCUT// ac Ysgol Gerdd Frenhinol yr Alban


Delwedd gan Jassy Earl