• Byrfyfyrio Coreograffig

Rosalind Crisp

Bydd Rosalind Crisp yn rhannu offer ymarferol i ddawnswyr gyfansoddi mewn amser real gyda ac o fateroldeb eu cyrff eu hunain. Paratoir y corff drwy lacio tyndra a datod patrymau nad arferwn eu cwestiynu. Anadl, pwysau a theimlad sy’n cael y flaenoriaeth.

Mewn deialog ymatebol gydag adborth propriodderbynnol o’r corff a pharamedrau cyfansoddol trylwyr, mae’r ddawnswraig yn cael rhwydd hynt i’w harwain ei hun.

Mae strwythurau ar gyfer gwylio’n dwyn sylw at y ffordd y mae’r ddawns yn dod i’r golwg o hyd mewn perthynas hydraidd gyda dawnswraig-dyst arall.


I participated in Rosalind’s workshops during Choreodrome 2009 and later in Paris. Those few days were a source of nourishment and have influenced both my dancing and my creative practice ever since. I’m delighted Groundwork are able to bring Rosalind to Cardiff, selfishly so I can feed myself again, and more generously so other people can taste this brilliant work.
Deborah Light, aelod tîm Groundwork Pro