• Llywodraethu

Mae Gŵyl Ddawns Caerdydd yn gwmni cyfyngedig wedi ei gofrestri yng Nghymru.


Dyma’r Bwrdd Cyfarwyddwyr:

Natalie Corne
Rachel Evans (Cadeirydd)
Matthew Gough
Ceri Jones
Elin Rees
Chris Ricketts
Prof. Heike Roms

Gwybodaeth am y Cwmni

Rhif y Cwmni 08727527

Cewch wybodaeth am y cwmni ar wefan Tŷ'r Cwmnïau trwy glicio’r ddolen isod:

Tŷ'r Cwmnïau__________

Delwedd uchod:
Studies for MaynardSimon Whitehead (GDdC15)