• Stiwdio agored: Preswyliad rhyngwladol

Daina Ashbee

Dipyn o wefr i ni yw bod Daina Ashbee yn ymuno â ni ar gyfer preswyliad wythnos ar ei hyd yn Chapter fel rhan o’r Ŵyl eleni.

Artist, perfformwraig a choreograffydd yw Daina Ashbee sydd â’i chartref yn Montréal. Mae’n adnabyddus am ei gweithiau radical ar ymylon y ddawns a’r byd perfformio sy’n ymdrin mewn ffordd ddeallus â thabŵs a phynciau cymhleth megis rhywioldeb benywaidd, hunaniaeth Métis a newid yn yr hinsawdd.

Ar hyn o bryd mae Daina’n gweithio ar ddau gynhyrchiad newydd a fydd yn cael eu perfformio am y tro cyntaf yn 2020. Bydd yn treulio amser yn datblygu un o’r rhain tra bydd hi gyda ni yng Nghaerdydd.

Bydd y Stiwdio Agored yma’n gyfle i Daina rannu â ni beth mae wedi bod yn gweithio arno ar ddiwedd ei phreswyliad.


Cliciwch yma
 ar gyfer gwefan Daina


Daina yw’r artist preswyl yn Agora de la danse ac artist cyswllt Centre de Création O Vertigo (CCOV).